ข่าวสาร (News)

เดินตามรอยเท้าพ่อ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เดินตามรอยเท้าพ่อ - คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

กี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทย ที่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ
ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำ อาบเหงื่อต่างน้ำ นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา
พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา
เป็นภาพจำงดงามอยู่ในสายตา เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ
แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

เดินตามรอยเท้าพ่อ - คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยงานนะครับ 
1.ล่ามภาษามือ
นาย ศิครินทร์ โกสัลล์วัฒนา
คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่2
2.นักดนตรี
นางสาว อนุสรา กีศรี
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1
3.ผู้ฝึกซ้อม
นาย อมานัติ จันทรวิโรจน์
4.ถ่ายทำ
สมาคมสื่อคาทอลิกแห่งประเทศไทย
5.ผู้ขับร้อง
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด

 

Link คลิป วีดีโอ

https://www.facebook.com/ptslcsince2008/videos/957215924429891/

Share this Post: