ข่าวสาร (News)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาและเชื่อมสายสัมพันธ์น้องพี่

     อาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1-4 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาและเชื่อมสายสัมพันธ์น้องพี่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมเข้าด้วยกัน กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดขุมแก้ว และชุมชน หมู่ที่ 2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2560 ในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทาสีห้องน้ำ ทาสีล้อรถยนต์ เพื่อใช้ตกแต่งสนามเด็กเล่น กิจกรรมจัดสนามเด็กเล่น กิจกรรมให้บริการทางกายภาพบำบัดในชุมชนหมู่ที่ 2 กิจกรรมสันทนาการ

Share this Post: